Una ofensiva contra les dones Revisat per Revista Treball a . Les polítiques del Partit Popular situen les forces del mercat com a prioritat social i econòmica, relegant les persones i fent créixer les desigualtats. I aque Les polítiques del Partit Popular situen les forces del mercat com a prioritat social i econòmica, relegant les persones i fent créixer les desigualtats. I aque Rating: 0
Esteu aquí: Home » Opinió » Una ofensiva contra les dones

Una ofensiva contra les dones

Les polítiques del Partit Popular situen les forces del mercat com a prioritat social i econòmica, relegant les persones i fent créixer les desigualtats. I aquests qui diuen que no es pot tocar la Constitució, l’estan modificant en la pràctica des dels fets, des del canvi de model de la sanitat i de l’educació, la reforma laboral, el canvi del sistema de pensions, les privatitzacions, el fer negoci amb l’aigua o l’energia. Hi ha un veritable procés desconstituent, implacable, estudiat, i orientat a aconseguir una societat domesticada i subordinada a les forces del mercat. L’ofensiva contra les dones forma part d’aquest procés.

Hi ha unaofensiva que ésexplícita, directa i brutal, com és la llei de l’avortament. Aquesta llei no sols limitadràsticament els supòsits per interrompre un embaràs, cosa que és greu i comporta múltiples conseqüències negatives (especialment, el risc per a la salut en el retorn a la clandestinitat de l’avortament); a més, ens arrabassa a les dones la capacitat de decidir sobre el nostre propi cos, sobre les nostres vides. La interrupció d’un embaràs ja no és voluntària. Decideixen els polítics, els carques, els capellans, els metges, els treballadors socials: tots aquells qui, directament o indirectament, incideixen en el procés. I ho dic en masculí, amb independència del sexe de tots aquests agents, quan actuen des dels valors del patriarcat. Perquè són ells els qui decideixen, i en canvi, elles, les dones, ara sí, sexuades, no podem decidir. La dona és considerada com a menor, que cal vigilar, que cal tutelar, que és voluble i vulnerable, subjecta a capricis i vel·leïtats i que cal assessorar pels experts que sí saben… Es nega a la dona la seva qualitat de subjecte històric, de persona i de ciutadana, en definitiva. Es vol una dona útil per a aquesta societat injusta i desigual que es construeix ara.

L’altra ofensiva és més subtil, menys directa, molt efectiva. El Partit Popular, i els seus comparses en aquesta contra-reforma neoliberal, com és Convergència i Unió, compten amb què les dones substitueixin els serveis públics destruïts fent-se càrrec del treball no pagat. Sí, de tot allò que es fa a les llars i que és bàsic per al manteniment i la reproducció de la vida humana, com és el treball de les mares, el de tenir cura de criatures i adults quan estan malalts, com és el treball de les cuidadores de pares, mares o germans en situació de dependència, o com són las mateixes feines domèstiques.La part que havia assumit l’Estat es retorna avui a les famílies, és a dir, a les dones. Les retallades en prestacions socials, en la Llei de Dependència, en prestacions familiars, en serveis públics en definitiva, tornen a fer de la família la principal xarxa de protecció per a cobrir les necessitats del dia a dia i també les adversitats. La clivella de classe és aquí substancial, perquè les famílies que no compten amb recursos no poden recórrer al mercat per a fer front a aquestes qüestions, i les dones van literalment ofegades per fer-ho tot.

La Llei de l’avortament està essent fortament contestada. És un atac massa frontal perquè no sigui així. Però aquest nou empresonament de les dones en les obligacions familiars no està generant la indignació social que mereix. El silenci crida més que les paraules. Potser perquè és “cosa de dones”? Un cop més, el nostre treball com a cuidadores es dóna per descomptat.

Autor/Autora

Dolors Comas d'Argemir

Catedràtica d'Antropologia i presidenta de la Fundació Nous Horitzons

Articles publicats : 12

Deixa el teu comentari

Scroll to top