Pressupostos ocults o prorrogats? Revisat per Revista Treball a . CiU i la majoria que li dóna suport oculten la política que els pressupostos representen, al Parlament i a la ciutadania de Catalunya. [divide] El Govern actual CiU i la majoria que li dóna suport oculten la política que els pressupostos representen, al Parlament i a la ciutadania de Catalunya. [divide] El Govern actual Rating: 0
Esteu aquí: Home » Catalunya » Pressupostos ocults o prorrogats?

Pressupostos ocults o prorrogats?

Pressupostos ocults o prorrogats?

CiU i la majoria que li dóna suport oculten la política que els pressupostos representen, al Parlament i a la ciutadania de Catalunya.

El Govern actual de la Generalitat (CiU), amb el suport parlamentari d’ERC, ha prorrogat els pressupostos de l’any passat (2012) per a enguany per raons que no tenen el més mínim suport jurídic, ocultant així els comptes i el que representen, no solament al Parlament, sinó a la ciutadania de Catalunya.
Una pròrroga pressupostària no és una mesura banal; té conseqüències importants per a la gestió de la totalitat dels serveis públics, per als ciutadans que en són usuaris i per a la política econòmica general del país.
En un moment tan delicat econòmicament i socialment, aquestes conseqüències es fan encara més punyents.
Una pròrroga exclou els projectes i el finançament que no consten en el pressupost anterior i frena les inversions en desenvolupament. Prorrogar un pressupost és introduir un fre a la política inversora i al reequilibri territorial que això comporta. La ciutadania pot, simplement tot passejant, comprovar les obres aturades o les que, ja previstes, no s’han iniciat. La més evident és la línia 9 del metro de Barcelona.
Però l’activitat corrent, com les aportacions per a l’educació o per a la sanitat, també es veuen fortament limitades, sense poder-se adaptar a l’increment d’alumnes, per exemple. Igualment, afecta els contractes amb les empreses que aporten serveis a la Generalitat, ja que impedeix modificar els crèdits aprovats més d’un any abans.
El pes de l’activitat econòmica del govern de la Generalitat en la vida social i econòmica és enormement important, per l’ocupació que genera, els serveis que presta, els incentius inversors que provoca… eixos bàsics de l’economia d’un país. Els pressupostos fan d’orientadors de l’evolució econòmica, estructuren el territori, augmenten la productivitat social, afavoreixen la millora de les condicions de vida. Tot això està contingut anualment en els pressupostos, malgrat que sota xifres i conceptes que resulten complexos de comprendre per a la majoria de ciutadans.

El que tenim al davant, simplificant, és purament una retallada de fons que no apareixerà en el debat polític (al Parlament), ni entre la ciutadania.

El que tenim al davant, en definitiva, és purament una retallada de fons que no apareixerà en el debat polític (al Parlament), ni entre la ciutadania, atès que les xifres no es faran públiques. Cal afegir que la pròrroga pressupostària també comporta que el Govern pugui introduir modificacions als crèdits prorrogats, reduint o augmentant les partides que puguin ser del seu interès exclusiu. És a dir, que la pròrroga no és solament ocultació de les dades, sinó ocultació dels canvis.
De fet, la pròrroga pressupostària hauria de ser purament circums-tancial i per causes majors. No té cap mena de sentit una pròrroga que contempli la totalitat de l’exercici. La manca d’aprovació dels pressupostos per falta de majoria suficient, comporta inevitablement la convocatòria d’eleccions per tal d’obtenir una majoria suficient per aprovar un nou projecte.
Tal vegada aquest és el motiu ocult d’aquesta sorprenent mesura, més pròpia de països immadurs democràticament. Els pressupostos no són una Llei qualsevol; són l’eix de l’activitat pública i determinen la possibilitat de governar o no. L’exclusió de la tramitació parlamentària no està a l’albir del govern de torn. És indefugible la seva presentació, tramitació i aprovació per a governar.  L’alternativa és la dimissió del govern, la formació d’una majoria alternativa o la convocatòria d’eleccions anticipades.

Autor/Autora

Enric Oltra

Àmbit d'economia d'ICV

Articles publicats : 2

Deixa el teu comentari

Scroll to top