La sanitat a Catalunya en temps de retallades: preguntes que necessiten respostes Revisat per Revista Treball a . Totes les persones tenim dret a la salut, o millor dit encara, a assolir el màxim nivell de salut possible encara que patim alguna malaltia o discapacitat. [div Totes les persones tenim dret a la salut, o millor dit encara, a assolir el màxim nivell de salut possible encara que patim alguna malaltia o discapacitat. [div Rating: 0
Esteu aquí: Home » Catalunya » La sanitat a Catalunya en temps de retallades: preguntes que necessiten respostes

La sanitat a Catalunya en temps de retallades: preguntes que necessiten respostes

La sanitat a Catalunya en temps de retallades: preguntes que necessiten respostes

Totes les persones tenim dret a la salut, o millor dit encara, a assolir el màxim nivell de salut possible encara que patim alguna malaltia o discapacitat.

Cal recordar que, com deia Jordi Gol, la salut és “una manera de viure, autònoma, solidària i joiosa”. El coneixement actual mostra, a les clares, que tenir un bon estat de salut pública o de salut col·lectiva no és només una qüestió personal , ni tampoc quelcom degut a l’atzar o a l’herència genètica dels nostres pares. Des de l’àmbit científic, l’evidència disponible fa palesa l’existència i importància decisiva dels anomenats “determinants socials de la salut”. Tant és així, que s’han desenvolupat models conceptuals senzills, com el que es mostra a la Figura 1, on queda palès el coneixement científic, alhora que també es reflecteix el sentit comú de la gran majoria de persones, és a dir: la importància que té per a la nostra salut el poder tenir accés a un habitatge o a un treball dignes, a una educació o a serveis de salut gratuïts i de qualitat, o a la influència que tenen els contextos polític, històric i econòmic que influeixen en la presa de decisions per tal de garantir la disponibilitat i accessibilitat a aquests accessos i recursos per a totes les persones.

A Catalunya, arrel de la “crisi econòmica”, i atenent a unes suposades necessitats “d’austeritat”, el Govern ha anat progressivament posant en marxa un seguit de retallades i mesures que afebleixen cada cop més el sistema públic de salut, ja sigui mitjançant restriccions d’accés, reduint-ne les prestacions, posant en pràctica repagaments de serveis ja pagats amb impostos, o amb el tancament de centres i serveis, entre d’altres mesures, que fomenten, dins i fora del propi sistema, l’assegurament, la gestió i la provisió privades d’una sanitat “amb ànim de lucre”. S’han pres i es continuen prenent mesures que potencien un model sanitari que en lloc de cuidar i pal·liar els efectes de la crisi económica sobre la salut, opta per agreujar-los encara més, proposant accions que limiten l’accés i qualitat dels serveis a les persones en situacions més desfavorides, o que afebleixen o fan més difícil el funcionament i el treball dels professionals del sector de la sanitat i dels serveis socials.

L’evidència científica disponible és contundent: els sistemes de salut privats no són universals ni accessibles per a tothom, produeixen pitjors resultats en salut i són menys equitatius i menys eficients.

L’evidència científica disponible és, però, contundent: els sistemes de salut privats i mercantilistes no són universals ni accessibles per a tothom, produeixen pitjors resultats en salut i són menys equitatius i menys eficients en l’aprofitament dels seus recursos. D’altra banda, cal remarcar com els sistemes d’informació i les publicacions oficials no produeixen (ni són suficientment accessibles) les dades ni el coneixement adient que permeti analitzar de forma global i completa els profunds impactes i efectes que s’estan produïnt.

Molts són els interrogants que plantegen les mesures que s’estan prenent sobre el nostre sistema de salut, sobre els arguments que hi ha al darrere de la necessitat “d’eficiència” i d’aplicar “austeritat”, així com de l’impacte social i de salut que poden arribar a tenir aquestes mesures a curt, mitjà o a llarg termini. La societat ha de donar una resposta clara i contundent davant el seguit de mesures adreçades a desmantellar i afeblir el sistema de salut . La ciutadania ha de conèixer, reunir la informació i l’evidència necessàries per poder  identificar els impactes i les amenaces sobre l’equitat i la qualitat de l’atenció a la salut, així com per a poder valorar les possibles alternatives que permetin defensar un sistema de salut universal, públic i accessible per a tothom, sense exclusions ni privilegis. El projecte “Privatizant la Sanitat. Impacte en la salut de la privatització de la sanitat a Catalunya”, que compta amb el suport d’iniciatives i accions molts diverses que es porten a terme des de la societat i, de forma destacada, des dels moviments socials que lluiten per una sanitat pública equitativa i de qualitat, vol contribuir a identificar les principals amenaces que s’estan produint (o podrien arribar a produir-se) en el nostre sistema de salut, i els efectes en l’equitat i la qualitat de vida de les persones del nostre país.

Autor/Autora

Deixa el teu comentari

Scroll to top