Entrevista a Enric Marín Revisat per Revista Treball a . “La Banca pública és una realitat arreu del món i aporta criteris de guany social” [divide] Enric Marín Portaveu de DesBanka [divide] Enric Marín és el portaveu “La Banca pública és una realitat arreu del món i aporta criteris de guany social” [divide] Enric Marín Portaveu de DesBanka [divide] Enric Marín és el portaveu Rating: 0
Esteu aquí: Home » Entrevistes » Entrevista a Enric Marín

Entrevista a Enric Marín

Entrevista a Enric Marín

La Banca pública és una realitat arreu del món i aporta criteris de guany social

Enric Marín
Portaveu de DesBanka

Enric Marín és el portaveu de DesBanka, un moviment de persones que lluiten contra els abusos que comet la Banca i les conseqüències d’un sistema financer injust. Junt amb altres entitats i associacions, han impulsat la Campanya per la Banca pública, ètica i amb control social. Ell sap del que parla: va ser treballador del sector bancari i fa temps que és activista del Moviment per uns serveis financers públics i socials.

¿Com qualificaries l’actuació dels Bancs i Caixes en els darrers anys en aquest país?
En els últims anys, tant Bancs com Caixes han optat per un model de guany a curt termini, i per tant amb alt contingut especulatiu i que inflava la bombolla immobiliària. Això ha provocat un endeutament brutal per fer front al creixement irracional d’aquest sector i un abandonament del finançament a l’economia  productiva. Cal dir que tot això ha estat amb el vistiplau dels reguladors, que es preocupaven més de rebaixar salaris que de l’endeutament de les entitats i la seva manca de capital real, dels auditors, de les agències de ràting que donaven qualificacions AAA a societats en situació dubtosa, o la CNMV, que admetia la sortida a borsa d’entitats amb balanços dubtosos o la comercialització de productes de risc de forma absolutament abusiva entre particulars. És tot el conjunt del sistema el que ha fallat de forma general, i ha estat finalment la ciutadania l’única que ha pagat tota aquesta situació, amb retallades.

Quin és l’objectiu de la Campanya per una Banca pública?
En primer lloc, l’oposició a la privatització de Catalunya Caixa i Bankia, perquè creiem que perdem una gran oportunitat de tenir una eina fonamental per a la planificació i la gestió econòmica i social del país. A més, en el cas de Catalunya Caixa estem segurs que ens costarà una bona quantitat de diners addicionals,  sigui per la via de més aportacions de capital, d’esquemes de protecció d’actius o per la via d’avals.

I en segon lloc, posar el tema de la Banca pública en el centre del debat polític i unir grups i plataformes que estan treballant sectorialment temes financers i socials, amb l’objectiu de reivindicar la Banca pública com a eina per ajudar a fer assumibles moltes de les seves reivindicacions. Evidentment, volem que sindicats i partits polítics d’esquerres facin seva aquesta reivindicació, i cal dir que ICV s’ha sumat des del primer moment a la campanya.

Amb la privatització de Catalunya Caixa i Bankia, perdem una gran oportunitat de tenir una eina fonamental per a la planificació i la gestió econòmica i social del país.

¿Què t’han semblat les conclusions de la Comissió de Caixes del Parlament?
Al nostre entendre, les conclusions de la Comissió parlamentària són un reflex de les majories parlamentàries actuals i de la relació d’ERC amb CiU, amb l’excusa del referèndum de novembre. Formalment, s’ha fet una feina important, però per desgràcia és un tema que la majoria de la ciutadania no pren com a propi. Tampoc no ha ajudat el bloqueig a determinades persones i col·lectius, que podrien haver donat més joc.

¿Què creus que pot aportar una Banca pública a la millora del sistema financer i de la vida de la gent?
La Banca pública és una realitat arreu del món i aporta criteris de guany social, enfront del guany particular de la Banca privada.

Però a més, en el nostre país, en un moment que la Banca privada no assumeix la seva feina bàsica de finançament de l’economia productiva, la reivindicació de la Banca pública té un sentit d’urgència social.

A banda d’això, nosaltres reivindiquem una Banca pública que tingui un contingut ètic i un control social i que, per llei, no pugui ni especular ni vendre determinats actius de risc a particulars; que tingui una actuació anticíclica, que faci inversions amb contingut ecològic, de cohesió social i territorial, de lloguer social… Que introdueixi, com deia, la rendibilitat social com a base de la seva gestió.

¿Coneixes la iniciativa de Banca pública duta a terme pel Govern d’Andalusia? Què et sembla?DesBanka
Crec que és una iniciativa que, per necessitat, és limitada,  tant per la correlació de forces al Parlament i al Govern andalús com per la dificultat que té iniciar un projecte d’aquestes característiques des de zero.  Per això entenem important reivindicar la no-privatització  de les Caixes, que possibilitaria tenir, d’entrada, una Banca comercial potent, amb capacitat de competir amb la Banca privada. Ho saludem, com una mostra de la voluntat política de portar endavant polítiques realment d’esquerres, i personalment és una satisfacció veure que el més important no és estar al Govern per estar, sinó per fer-les possibles.

En concret, com creus que seria possible crear una Banca pública a Catalunya?
Com tot, és un tema de voluntats polítiques. Cal que treballem plegats, moviments socials i partits polítics, per construir noves majories socials i polítiques que permetin imposar-les, tant als parlaments com a la societat.

Autor/Autora

Redacció Treball
Articles publicats : 18

Deixa el teu comentari

Scroll to top