Pagar per préstec a les biblioteques? Revisat per Revista Treball a . El govern de l’Estat ha aprovat un decret amb el qual es crea un cànon per prestar llibres i altres documents a les biblioteques, excepte en municipis de menys El govern de l’Estat ha aprovat un decret amb el qual es crea un cànon per prestar llibres i altres documents a les biblioteques, excepte en municipis de menys Rating: 0
Esteu aquí: Home » Cultura » Pagar per préstec a les biblioteques?

Pagar per préstec a les biblioteques?

Pagar per préstec a les biblioteques?

El govern de l’Estat ha aprovat un decret amb el qual es crea un cànon per prestar llibres i altres documents a les biblioteques, excepte en municipis de menys de 5.000 habitants o centres docents. Pretén donar resposta a una obligació de la Llei de Propietat Intel·lectual de 2007 i a la Directiva europea 2006/115/CE i oblida que aquesta última dóna als estats membres la possibilitat d’eximir determinades categories d’establiments.

S’estableixen dos tipus de remuneració que se sumen:

  • 0,004 € pel nombre d’obres objecte de préstec amb drets d’autor.
  • 0,05 € per cada usuari que hagi fet ús del servei de préstec durant un any.

El cànon l’hauran de pagar bàsicament els ajuntaments, de qui depenen la majoria de les biblioteques, a les entitats gestores de drets d’autor, fet que minvarà encara més els seus pressupostos.

El sistema penalitza l’adquisició d’obres atès que, a major fons bibliotecari i a major interès que generi aquest fons (volum de préstec), més s’haurà de pagar, perjudicant, en última instància els propis autors i els editors. També desincentiva l’ampliació del nombre d’usuaris, ja que es pagarà per cada usuari que hagi usat el servei de préstec.

És un error considerar les biblioteques com a entitats que perjudiquen econòmicament els autors, com fa el decret. S’està obviant el paper de dinamització lectora que exerceixen, així com el fet de ser una tribuna privilegiada de difusió dels autors i la seva obra.

L’extensió de la xarxa de biblioteques públiques a Catalunya ha suposat un impuls a les polítiques de proximitat cultural. Les biblioteques exerceixen de porta d’entrada d’un gran volum de població a la cultura. Cal protegir els drets d’autor, però cal fer-ho equilibradament i amb mesures que a la llarga no juguin en contra dels propis autors.

Autor/Autora

Carles Spa

Responsable de l’àmbit de Cultura d’ICV

Articles publicats : 5

Deixa el teu comentari

Scroll to top