Llei de governs locals: cap a un nou municipalisme constituent Revisat per Revista Treball a . Des de Política Municipal d’ICV i amb el conjunt de la coalició municipalista, estem afrontant el projecte de Llei de Governs Locals que ha presentat el Govern Des de Política Municipal d’ICV i amb el conjunt de la coalició municipalista, estem afrontant el projecte de Llei de Governs Locals que ha presentat el Govern Rating: 0
Esteu aquí: Home » Món local » Llei de governs locals: cap a un nou municipalisme constituent

Llei de governs locals: cap a un nou municipalisme constituent

Llei de governs locals: cap a un nou municipalisme constituent

Des de Política Municipal d’ICV i amb el conjunt de la coalició municipalista, estem afrontant el projecte de Llei de Governs Locals que ha presentat el Govern de la Generalitat al Parlament.

La Llei de governs locals mostra un gran desconeixement de la realitat local i s’ha elaborat al marge i sense el diàleg amb els primers actors interessats, els ajuntaments. Alhora, no dóna resposta als problemes històrics, ni als reptes de futur i, a més, reprodueix en versió catalana els principis de la desastrosa llei feta pel govern del PP, que segresta competències als ens locals. Estem davant d’una llei insuficient i tremendament equivocada quan dóna per bona l’estabilitat financera, sotmet els ajuntaments al dèficit zero i els aboca a la ruïna per la incapacitat d’endeutament.

La coalició hem respost amb una proposta pròpia, amb més de 137 esmenes del grup parlamentari per capgirar la llei, que permetria no aplicar la llei estatal i desenvolupar el model municipalista català. Unes esmenes que persegueixen una llei integral de govern local que resolgui els problemes històrics dels ajuntaments i que s’atreveixi a abordar els temes pendents de l’organització territorial, des de la mirada pròpia de l’Estatut de Catalunya, articulada des del municipi i les vegueries.

ICV volem que els governs locals siguin reconeguts com a govern de país. Tenint en compte aquesta naturalesa d’estructura d’Estat, cal un sistema local més accessible, innovador i sostenible, palanca bàsica d’una etapa municipal constituent. És cabdal canviar de principis. De l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera del PP a garantir l’autonomia local, la subsidiarietat, la proximitat i la suficiència econòmica per proporcionar uns serveis públics de qualitat. L’equilibri territorial, l’equitat d’accés als serveis públics, el desenvolupament sostenible i les polítiques d’igualtat han d’estar incorporats als principis del municipalisme català.

En aquest sentit, cal reconèixer la prestació dels serveis socials com a servei essencial, al mateix nivell que l’abastament i el sanejament d’aigües, el tractament, la recollida i l’aprofitament de residus o el transport públic de viatgers, a més de garantir la suficiència financera per a cada competència.

És cabdal canviar de principis. De l’estabilitat pressupostària del PP a garantir l’autonomia local, la subsidiarietat, la proximitat i la suficiència econòmica per proporcionar uns serveis públics de qualitat.

La proposta d’ICV persegueix un enfortiment de l’autonomia organitzativa i competencial del municipi, independentment de la seva dimensió. Capacitat, des de la decisió voluntària de mancomunar serveis des del principi de flexibilitat i complementarietat, amb els consells comarcals, no des del segrest competencial que avui fixa el projecte de CiU. Un model que situï el municipi i la vegueria com les úniques estructures bàsiques del país i la comarca com l’espai institucional mancomunat i complementari per incrementar l’eficàcia i qualitat dels serveis públics municipals des de la plena autonomia local i la voluntat associativa.

Alhora, pensem que cal mantenir la integritat territorial del Baix Llobregat, Vallès Occidental i Maresme que la llei del govern eliminava i proposem la redacció d’un conveni de delimitació de competències per evitar duplicitats en la prestació dels serveis. Defensem un model de governs locals de proximitat, adaptable a les singularitats i peculiaritats del nostre mapa local i que assegurin l’equilibri territorial del país i el seu desenvolupament sostenible.

Volem una llei pròpia que configuri uns governs locals oberts, transparents i participatius.  Un nou municipalisme constituent que es configura des de la legitimitat de les urnes però que s’obliga a governar des del criteri que la ciutadania decideix i pot decidir cada dia.

Autor/Autora

Lluís Moreno

Secretari d'Organització i Coordinació Municipal d'ICV

Articles publicats : 2

Deixa el teu comentari

Scroll to top