Energia: un dret o un privilegi? Revisat per Revista Treball a . Últimament sentim parlar sovint de pobresa energètica. No es tracta d'un fenomen nou, però malauradament s'ha fet més visible perquè cada cop més les famílies e Últimament sentim parlar sovint de pobresa energètica. No es tracta d'un fenomen nou, però malauradament s'ha fet més visible perquè cada cop més les famílies e Rating: 0
Esteu aquí: Home » Actualitat » Energia: un dret o un privilegi?

Energia: un dret o un privilegi?

Energia: un dret o un privilegi?

Últimament sentim parlar sovint de pobresa energètica. No es tracta d’un fenomen nou, però malauradament s’ha fet més visible perquè cada cop més les famílies en pateixen. La xifra ha augmentat considerablement des de l’inici de la crisi, el 2008. En aquests últims 6 anys, l’electricitat gairebé s’ha duplicat, mentre que el nivell de vida de moltes famílies catalanes ha disminuït degut a l’augment de l’atur, la disminució de prestacions socials i l’empitjorament de les condicions salarials. En un estudi recent, hem vist com s’ha triplicat el nombre de famílies que destinen més d’un 10% dels seus ingressos a pagar factures d’energia, i gairebé s’han duplicat les que declaren no poder mantenir la llar a una temperatura adequada de confort. Davant d’aquest alarmant augment és necessari repensar com hem de donar resposta a aquesta problemàtica creixent, integrant una visió a mig i llarg termini que garanteixi a tothom l’accés a un bé bàsic com és l’energia.

Comparativa_Pobresa

Actualment, tant des del sector públic com des de moltes entitats socials, s’està abordant la pobresa energètica des d’una perspectiva correctiva. Les mesures correctives tenen per objectiu pal·liar una situació puntual, com pagar la factura a una persona que en aquell no pot assumir-la o negociar amb la companyia l’aplaçament d’un deute per evitar un tall de subministrament. Són mesures absolutament necessàries per fer front a situacions d’urgència, però no garanteixen que les persones puguin millorar la seva situació en un futur immediat. Per aquest motiu és important incorporar també mesures preventives, amb l’objectiu de millorar el benestar i el confort de les persones que pateixen pobresa energètica d’una manera permanent.

Moltes d’aquestes mesures tenen a veure amb la millora de l’eficiència energètica i l’aïllament de les llars vulnerables, perquè la mala qualitat de l’habitatge català i espanyol és una de les principals causes de pobresa energètica. Una llar ben aïllada amb electrodomèstics i il·luminació eficients tindrà una demanda energètica menor. És per això que en diversos països trobem programes de govern enfocats a millorar l’eficiència, l’aïllament i la qualitat dels habitatges de les famílies vulnerables, com el programa HabiterMieux a França, Energy CompaniesObligation a Anglaterra o Energy Efficiency Standard For Social Housing a Escòcia. Altres mesures preventives serien promoure un bon ús de l’energia a casa, augmentar la protecció al consumidor energètic (i especialment al vulnerable), o millorar la transparència en el sector. El mercat energètic és un sector complex, però com que l’energia és un bé bàsic, tots els consumidors hauríem de tenir accés a informació clara sobre els preus, l’accés al subministrament, i els serveis que tenim contractats. En aquest sentit, un altre conjunt de mesures preventives té a veure amb optimitzar els serveis que les famílies vulnerables tenen contractats. És molt habitual trobar-se amb famílies que podrien acollir-se al bo social i no ho fan, que tenen contractats serveis innecessaris, o que tenen més potència de la que necessiten.

El principal repte que tenim actualment és, doncs, millorar l’estratègia amb què afrontem la problemàtica. Per tal d’avançar cap a un model més resilient són necessaris canvis estructurals enfocats a integrar correcció i prevenció, per atacar l’arrel del problema alhora que es continua donant resposta a les situacions d’urgència.

D’altra banda, si continuem tractant l’energia com un bé de consum qualsevol, el risc que es converteixi en un privilegi per a aquells que la poden pagar és molt gran. L’accés als serveis d’energia és una condició prèvia a la satisfacció de diversos drets, com el dret a un habitatge digne, el dret a una alimentació adequada, o el dret a la salut. Així doncs, és imprescindible avançar en el reconeixement de l’energia com a dret bàsic per a una vida digna, i en el desenvolupament de mesures que en garanteixin l’accés de forma universal.

MGarcia_JMundo

Autor/Autora

Avatar

Autores de l'estudi “L’energia com a dret. Com afrontar la pobresa energètica” de l’entitat d’Ecoserveis.

Articles publicats : 1

Deixa el teu comentari

Scroll to top