De la “Barcelona en venda” a la “Barcelona del bé comú” Revisat per Revista Treball a . Vam arribar a l’Alcaldia després d’una intensa campanya electoral, amb molta feina i molts elements en contra, però la il·lusió i les ganes da canvi de milers d Vam arribar a l’Alcaldia després d’una intensa campanya electoral, amb molta feina i molts elements en contra, però la il·lusió i les ganes da canvi de milers d Rating: 0
Esteu aquí: Home » Món local » De la “Barcelona en venda” a la “Barcelona del bé comú”

De la “Barcelona en venda” a la “Barcelona del bé comú”

De la “Barcelona en venda” a la “Barcelona del bé comú”

Vam arribar a l’Alcaldia després d’una intensa campanya electoral, amb molta feina i molts elements en contra, però la il·lusió i les ganes da canvi de milers de veïns i veïnes ho van fer possible. Han passat més de 100 dies de govern a la ciutat de Barcelona, i malgrat les necessitats continuen desbordant el dia a dia, durant aquest curt període de temps hem esmerçat molts esforços  per a promoure canvis fonamentals a la nostra ciutat.

En aquests mesos hem situat Barcelona com a capital de la denúncia de l’austeritat injusta,  prioritzant les persones i els serveis públics. A més a més, Barcelona ha desafiat la irresponsabilitat d’Espanya i de la UE, erigint-se com a ciutat que defensa els drets humans i la justícia, i solidaritzant-se en l’acollida de refugiats.

Però, en el dia a dia de molts veïns i veïnes, les coses han començat a canviar.  Hem garantit una renda infantil per a les famílies en risc d’exclusió i hem ampliat la partida destinada a beques menjador, amb una dotació de 2,8 milions d’euros, per tal que les famílies amb menor nivell de renda o en situació de vulnerabilitat puguin tenir accés a una beca que cobreixi el 100% del cost del servei. Aquesta ampliació beneficiarà més de 7.000 famílies durant aquest curs.

En aquests mesos hem situat Barcelona com a capital de la denúncia de l’austeritat injusta,  prioritzant les persones i els serveis públics.

Pel que fa a l’exclusió habitacional, hem constituït una taula de negociació amb les entitats financeres per mobilitzar els milers de pisos buits, i hem començat a aplicar sancions davant la passivitat dels grans tenedors d’habitatge. D’altra banda, estem començant a exercir el drets a tempteig i retracte per ampliar el parc públic de lloguer i hem ampliat els ajuts al lloguer, arribant als 7 milions d’euros. Hem creat una Unitat per fer front als desnonaments i la pobresa energètica, per augmentar la capacitat de resposta, per mitjançar, acompanyar i garantir el dret a l’habitatge digne.

Pel que fa a la pobresa energètica, hem activat un servei d’assessorament en aquesta matèria a la xarxa d’oficines d’habitatge dels districtes, i s’impulsaran accions de difusió dels ajuts existents en aquells barris més afectats per aquesta problemàtica.

Hem articulat un Pla de Xoc dirigit a aturats i aturades de llarga durada (més de 24 mesos sense feina), i hem triplicat els plans d’ocupació previstos per al 2015.

Per altra banda, no hem oblidat la necessitat de promoure polítiques d’ocupació per als col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, hem articulat un Pla de Xoc dirigit a aturats i aturades de llarga durada (més de 24 mesos sense feina), i hem triplicat els plans d’ocupació previstos per al 2015.

Una qüestió fonamental és la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques, aprovant una taula de transversalitat a més d’impulsar un grup de treball contra la feminització de la pobresa.

D’altra banda, des de Barcelona estem revisant la contractació (com hem fet amb les clàusules del Servei d’Atenció Domiciliària) i estudiant la via de municipalitzar serveis bàsics, com hem fet amb la gestió directa de dues noves escoles bressol. Juntament amb les mesures per combatre l’emergència social i garantir els drets bàsics, hem apostat de manera decidida per aturar i revertir les privatitzacions i els projectes contraris al bé comú i començar a construir noves formes de partenariat públic-cooperatiu-comunitari.

Hem creat una Unitat per fer front als desnonaments i la pobresa energètica, per augmentar la capacitat de resposta, per mitjançar, acompanyar i garantir el dret a l’habitatge digne.

En aquest sentit, tant des de Tinència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, que encapçala Janet Sanz, com de la Regidoria d’Ocupació, Empresa i Turisme, que encapçala l’Agustí Colom, s’està treballant per combatre la deriva especulativa liderada per CiU. Hem obert un debat profund amb tots els actors implicats en el sector turístic de la ciutat, aplicant una moratòria a l’obertura d’hotels i apartaments d’ús turístic (com el del Deutsche Bank o els previstos als Plans d’Usos de Ciutat Vella, Gràcia i Poble Sec), mentre no hi hagi una auditoria amb participació ciutadana i un Pla de Turisme per a tota la ciutat.

A més a més, per primera vegada, l’ecologia és transversal en la visió de l’Ajuntament, des dels nous projectes de mobilitat a l’impuls de l’economia verda o els treballs impulsats per fer possible un operador energètic municipal.

Han estat els primers cent dies, però els canvis comencen a notar-se, i ara sabem que era qüestió de voluntat política posar les institucions al servei de la gent. Continuem.

Autor/Autora

Laia Ortiz

Tinenta d'alcaldessa de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona

Articles publicats : 5

Deixa el teu comentari

Scroll to top