Conquerir drets, desobeir, canviar lleis Revisat per Revista Treball a . La suspensió parcial de la Llei de pobresa energètica i emergència habitacional, a instància del PP, és un obstacle. El Grup promotor d’aquesta mateixa Llei, qu La suspensió parcial de la Llei de pobresa energètica i emergència habitacional, a instància del PP, és un obstacle. El Grup promotor d’aquesta mateixa Llei, qu Rating: 0
Esteu aquí: Home » Catalunya » Conquerir drets, desobeir, canviar lleis

Conquerir drets, desobeir, canviar lleis

Conquerir drets, desobeir, canviar lleis

La suspensió parcial de la Llei de pobresa energètica i emergència habitacional, a instància del PP, és un obstacle. El Grup promotor d’aquesta mateixa Llei, que va néixer com una iniciativa popular, ens parla de què cal fer per superar-lo.

El  dia que es va aprovar  la Llei 24/2015 (29/04/2015), el grup promotor de la ILP d’habitatge (l’Observatori DESC, la PAH i l’Aliança contra la Pobresa Energètica) omplíem el Parlament de Catalunya de verd, demostrant una vegada més que és possible recuperar el dret a l’habitatge digne.

Aquesta  data, el 29 de juliol, va arribar després de set anys d’incansable lluita.  Anys on hem combinat la denúncia de l’estafa hipotecària amb l’acció directa per protegir els nostres drets i les propostes legislatives per posar fi als desnonaments.

La ILP habitatge recull la nostra pràctica diària i aconsegueix fer-se llei, la Llei 24/2015 de mesures urgents per  fer front a l’emergència habitacional i contra la pobresa energètica.

Els nou mesos de vigència de la Llei han demostrat que era l’única norma  que existeix a tot l’Estat que fa complir l’Art. 47 de la  Constitució Espanyola, l’única que garantia una segona oportunitat per a les famílies, atura desnonaments, talls de subministraments i garanteix el reallotjament adequat. Aquest ha estat el problema pel PP; la Llei 24/2015 retallava els privilegis de la banca i les subministradores, perquè no els permetia executar desnonaments ni els talls de llum, aigua o gas, els obligava a fer lloguer social a les famílies i donava eines a  l’Administració per fer la cessió obligatòria dels milers de pisos buits que acumula la banca. Finalment el PP, en un acte de servilisme cap a  la banca i les subministradores, presenta un recurs al Tribunal  Constitucional que suposa la  suspensió parcial de la Llei, que només deixa vigent la part de pobresa energètica i les obligacions que recauen en l’Administració.

Els nou mesos de vigència de la Llei han demostrat que era l’única que garantia una segona oportunitat per a les famílies.

Nosaltres ho tenim clar: hi ha vides en joc i no permetrem cap retrocés en els drets que la Llei protegeix. Es per això que no només aconseguim aïllar el PP al Congrés, aconseguint que tots el grups signin el compromís de  retirar el recurs si guanyen les eleccions, i l’aïllem al Parlament, sinó que fem una proposta concreta per no retrocedir en la garantia dels  drets que la Llei 24/2015 protegeix i la presentem a la Cimera convocada pel president Puigdemont quatre dies després que el Govern en funcions del PP posés el recurs. En aquesta proposta, ens adrecem tant  a la Generalitat com als Ajuntaments, en un moment en què tothom fa una defensa pública de la Llei 24/2015, tot i que és clar que no han fet tot el necessari per aplicar-la amb contundència mentre ha estat vigent.

A la cimera, amb el nostre full de ruta (http://ilphabitatge.cat/wp-content/uploads/2016/05/Full-de-ruta-inicial-Llei-24_2015.pdf), assenyalem la necessitat d’aplicar la part que queda vigent de l’articulat,  l’obligació d’aplicar les normes vigents que ens donen eines per mobilitzar l’habitatge buit, així com explorar la possibilitat de fer una nova llei que doni cobertura a l’articulat suspès.

Hi ha vides en joc, i no permetrem cap retrocés.

Pel que fa als articles que cobreixen la part de pobresa energètica, és totalment imprescindible que la Generalitat entomi el compromís de signar  immediatament els convenis amb les subministradores; van 10 mesos tard,  i fa 3 mesos que vam fer arribar al president el conveni que s’hauria  de signar, tal i com marca la Llei 24/2015. Alhora, cal sancionar sense dubtar l’incompliment de la Llei i fer inspeccions d’ofici a les subministradores, per detectar els incompliments sistemàtics dels principis garantistes que la nova Llei ha introduït.

Pel  que fa a la part d’habitatge, el que queda vigent de la Llei 24/2015 és  l’obligació de l’Administració a reallotjar. Això vol dir que s’han de  mobilitzar uns 16.000 habitatges buits per poder donar resposta als 43  desnonaments al dia que patim a Catalunya. Per fer-ho tenim eines  vigents, com la Llei 18/2007, la Llei catalana del dret a l’habitatge, i la 1/2015 que permeten mobilitzar habitatges buits a través de les  sancions, així com expropiar els immobles en mal estat de conservació.  Per altra banda, les meses d’emergències municipals i la de la  Generalitat han d’incorporar i/o mantenir els criteris d’exclusió  de residència de la Llei 24/2015, així com el barem pel càlcul del preu del  lloguer en els reallotjaments.

De la cimera només surt el compromís d’explorar la possibilitat de fer una nova llei que doni cobertura a l’articulat suspès.

Per  evitar desnonaments de lloguer de petit tenidor és imprescindible augmentar la partida pressupostària per als ajuts al pagament de lloguer, obrint urgentment la convocatòria de nous ajuts de lloguer per a aquest any i posteriors en forma de convocatòria oberta permanentment.

De la cimera només surt el compromís d’explorar la possibilitat de fer una nova llei que doni cobertura a l’articulat suspès. Hi ha un grup de  treball que està treballant aquesta línia d’actuació.

Per  tal de passar de les paraules als fets, el grup promotor ha generat un espai de treball i coordinació amb els 12 ajuntaments més poblats de  Catalunya. En aquest espai s’han acordat accions concretes i  coordinades, compromisos que veurem com avancen en les trobades mensuals  que es mantindran.

Mentre forcem  tots els actors institucionals a passar de les paraules a les polítiques de dret a l’habitatge reals, nosaltres continuarem cada dia protegint el nostre  dret a l’habitatge: aturant desnonaments, reallotjant a través de l’Obra  Social de la PAH i forçant a la banca a alliberar a les famílies de deutes per tota la vida.

Autor/Autora

Carlos Macías

Membre del Grup promotor de la ILP d'Habitatge. -Llei 24/2015-

Articles publicats : 1

Deixa el teu comentari

Scroll to top