Can Vies no és un “no-lloc” Revisat per Revista Treball a . Els fets de Can Vies posen sobre la taula una multiplicitat de qüestions. Aquesta pluralitat dimensional del fenomen el converteixen en un bon mirall de les ten Els fets de Can Vies posen sobre la taula una multiplicitat de qüestions. Aquesta pluralitat dimensional del fenomen el converteixen en un bon mirall de les ten Rating: 0
Esteu aquí: Home » Opinió » Can Vies no és un “no-lloc”

Can Vies no és un “no-lloc”

Can Vies no és un “no-lloc”

Els fets de Can Vies posen sobre la taula una multiplicitat de qüestions. Aquesta pluralitat dimensional del fenomen el converteixen en un bon mirall de les tensions socials que impregnen bona part de la realitat quotidiana. Per aquesta raó, qualsevol aproximació destinada a comprendre què hi va passar ha de superar el nivell de l’anècdota d’uns fets que alguns volen presentar com aïllats i marginals. Per contra, cal partir de la premissa que es tracta d’uns fets significatius i estretament relacionats amb dinàmiques socials que involucren bona part de la ciutadania. L’ús social de l’espai, el model de ciutat, el paper d’allò comunitari, la desafecció política, l’increment de les desigualtats i el monopoli de la violència formen part d’aquestes dinàmiques que tensionen les relacions dels ciutadans amb el poder públic.

Des d’aquesta perspectiva, els fets de Can Vies han estat paradigmàtics. El desallotjament d’un espai ocupat per a usos socioculturals des d’on es qüestiona un model de ciutat més preocupat pel turisme que pel veïnatge. L’enderrocament per part de l’Ajuntament d’una nau autogestionada per persones que militen en allò comunitari entès com l’escletxa que s’obre entre allò privat i allò públic. L’esclat de la protesta al carrer contra una manera de fer política que reforça el descrèdit d’uns governs que s’han mostrat poc sensibles davant les precarietats i pobreses que ha deixat la seva gestió de la crisi. I, finalment, l’ús i abús de la violència des de fora i, encara més preocupant, des de dins del sistema.

Per tot plegat, cal recordar que Can Vies no és un “no-lloc”. Tal com explica l’autor d’aquest concepte, l’antropòleg Marc Augé, un “no-lloc” és un espai que no pot definir-se ni com un espai d’identitat, ni com un espai relacional, ni com un espai d’història. Can Vies és clarament un lloc antropològic, per seguir amb la terminologia d’Augé, on es generen identitats, relacions i història. Tres elements imprescindibles per a qualsevol ciutat i per a totes les persones que l’habiten. A diferència dels “no-llocs” que aglutinen molta gent perquè són espais de pas, on la velocitat és la norma i el diàleg l’absència, els lloc antropològics no són majoritaris però si imprescindibles per fer ciutat i teixir ciutadania.

Autor/Autora

Sara Moreno

Sociòloga

Articles publicats : 9

Deixa el teu comentari

Scroll to top