Esteu aquí: Home » Articles publicats per Ismael Blanco
Ismael Blanco
Ismael Blanco

Investigador Ramón y Cajal a la UAB

Articles publicats : 10

Innovació social transformadora?

L’innovació social és un terme d’ús creixent en àmbits institucionals, socials i acadèmics diversos, de significat imprecís i subjecte a interpretacions diferents i fins i tot contradictòries. En el Mapa de l’Innovació Social de Catalunya, elaborat per l’IGOP en el marc del projecte “Barris i Crisi” i analitzat més a fons a través de la recerca ISOP (Innovació Social i Polítiques Públiques: reptes i oportun ...

Llegir més

Cap al municipalisme relacional

Els resultats de les eleccions locals del 24M confirmen noves tendències en el panorama polític municipal. Una d’elles té especial rellevància pel què fa les condicions de governabilitat dels Ajuntaments en el mandat que comença: el creixement del pluralisme en els Plens Municipals. Les eleccions de 2011 ja van comportar la pèrdua d’un gran nombre de majories absolutes i per tant la necessitat de conformar ...

Llegir més

Corresponsables?

Un dels temes centrals en el debat sobre la reforma administrativa és el tipus de relació que esperem que es produeixi entre la ciutadania i els serveis públics. No és pas un debat nou, però sí que es tracta d’un debat que s’intensifica i que evoluciona en el context de la crisi. Ja fa temps que es qüestiona un model burocràtic on les organitzacions públiques es consideren dipositàries de tota l’expertesa, ...

Llegir més

La (in)justícia espacial. Ciutat Meridiana com a exemple

Ciutat Meridiana, barri del nord de Barcelona fins fa no massa àmpliament ignorat, no deixa de reaparèixer en els mitjans de comunicació des de finals de 2012. Des de llavors, mitjans d’arreu del món s’han fet ressò de la greu crisi de l’habitatge en aquest barri, auto-batejat pel seu veïnat com a “Villadeshaucio” per la concentració d’un gran nombre de casos de desnonaments per impagament d’hipoteques. Al ...

Llegir més

Nova política per a la confluència

La divisòria entre la vella i la nova política ha emergit amb força en els darrers anys, superposant-se a les clàssiques clivelles esquerra-dreta i catalanisme-espanyolisme.  El panorama polític se’ns ha fet més complex, la qual cosa comportarà, segons indiquen totes les enquestes, més fragmentació i, per tant, més necessitats de pacte, però també més dificultats per assolir-lo. Existeix un debat emergent s ...

Llegir més

Guanyar Barcelona construint complicitats

A propòsit de l’aparició del projecte “Guanyem Barcelona”, convé fer una doble reflexió sobre com fer possible aquest objectiu (la conquesta del govern de la ciutat) i què podria comportar el seu assoliment (l’exercici del govern). Vist des de la perspectiva dels moviments socials, estem davant d’un doble salt qualitatiu: l’aposta per transitar “des del carrer cap a les urnes” i la voluntat de superar posic ...

Llegir més

Guanyar Barcelona construint complicitats

A propòsit de l’aparició del projecte “Guanyem Barcelona”, convé fer una doble reflexió sobre com fer possible aquest objectiu (la conquesta del govern de la ciutat) i què podria comportar el seu assoliment (l’exercici del govern). Efectivament, allò que resulta més innovador d’aquest projecte és la seva aspiració a guanyar les properes eleccions municipals de maig de 2015, i per tant a fer-se amb les regne ...

Llegir més

Fractures socials i territorials

Recentment hem presentat els resultats preliminars de la recerca Barris i Crisi, liderada per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el marc del programa RecerCaixa. La transcendència de l’estudi em sembla inqüestionable: fins ara, s’ha parlat molt de les conseqüències socials de la crisi (diferents modalitats de pobresa, atur estructural, desnona ...

Llegir més

Participació ciutadana en el canvi d’època

En paral·lel al que estava succeint en d’altres indrets d’Europa i de la resta del món (molt particularment a Amèrica Llatina), durant els anys anteriors a l’inici de la crisi vam assistir a Catalunya a una proliferació d’experiències de participació ciutadana en les polítiques locals. Aquestes experiències van adoptar formes diverses, com els consells consultius (temàtics i territorials), que ja gaudien de ...

Llegir més

Fractures socials i territorials

Recentment hem presentat els resultats preliminars de la recerca Barris i Crisi, liderada per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el marc del programa RecerCaixa. La transcendència de l’estudi em sembla inqüestionable: fins ara, se n’ha parlat molt de les conseqüències socials de la crisi (diferents modalitats de pobresa, atur estructural, desn ...

Llegir més
Scroll to top