Ajuntaments: tancats per reformes Revisat per Revista Treball a . La intensitat de la crisi està justificant moltes actuacions que en altres moments haurien estat molt discutides. Usant les restriccions financeres com a argume La intensitat de la crisi està justificant moltes actuacions que en altres moments haurien estat molt discutides. Usant les restriccions financeres com a argume Rating: 0
Esteu aquí: Home » Món local » Ajuntaments: tancats per reformes

Ajuntaments: tancats per reformes

La intensitat de la crisi està justificant moltes actuacions que en altres moments haurien estat molt discutides. Usant les restriccions financeres com a argument, es privatitzen serveis públics, es modifiquen les condicions dels empleats públics i es debiliten les institucions democràtiques. Entre elles, es troben especialment amenaçats els ajuntaments.
Tenim davant dos projectes de llei, el de “racionalització i sostenibilitat de l’administració local” (del Govern de l’Estat) i el de “governs locals” (del Govern de la Generalitat), ambdós fonamentats en la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Ambdós són un atac a la capacitat dels ajuntaments d’influir i actuar en benefici dels ciutadans i les ciutadanes. Aquestes dues lleis volen convertir els governs locals en administracions perifèriques, sotmeses a un tutelatge jeràrquic i invasiu de les diputacions i el Govern de l’Estat, d’una part, i dels consells comarcals i la Generalitat, de l’altra.
Des dels ajuntaments hem estat capaços d’afrontar com ningú els grans reptes i canvis culturals de finals del segle XX i principis del XXI: els fenòmens migratoris, els nous models familiars, la dependència, l’envelliment de la població, el desenvolupament sostenible o el canvi climàtic. I ara som el primer dic de contenció contra la crisi i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais generadors d’alternatives socials i econòmiques. I tot això s’ha fet i es fa tot i ser la institució més feble i amb menys recursos.
Els nostres ajuntaments han reivindicat i han exercit la voluntat de fer política i d’incidir intencionalment en el present i en el futur de la nostra comunitat. Precisament, és això el que avui està sota sospita. Molts dels responsables de l’Estat espanyol i de Catalunya participen o s’han deixat portar per la demagògia populista, que fa considerar que sense la política i sense els polítics, els ajuntaments funcionaran millor, i seran més eficaços i acceptaran acríticament tots els processos de recentralització i el desmantellament de serveis.
Tenim al davant dues reformes locals regressives però amb un mateix origen: la dreta neoliberal, representada a Madrid pel PP i a la plaça Sant Jaume per CiU. Ambdues traspuen la mateixa desconfiança, amenaces i superioritat moral cap al món local i una desolació política i jurídica sense precedents, que en cap cas podrà dignificar i dotar la condició d’estructura d’Estat que mereixen els governs locals.
La deriva centralitzadora i autoritària del PP no ens sorprén, però el joc permanent i de seguidisme de CiU ens preocupa i molt. Aprofiten una reforma local (per cert, sense complir amb l’Estatut, que obliga a presentar una reforma financera) per modificar les estructures territorials i de governs de segon nivell, i de retruc l’organització comarcal.
Estem convençuts que el món local necessita canvis, però no més renúncies i més passos enrere. Necessitem canviar disfuncions i dimensionar polítiques públiques, innovar per transformar, però des d’una concepció que parteixi del reconeixement de l’autonomia local, del valor dels serveis públics i de la idea que tot canvi exigeix implicació i projecte compartit des de baix.

Autor/Autora

Lluís Moreno

Secretari d'Organització i Coordinació Municipal d'ICV

Articles publicats : 2

Deixa el teu comentari

Scroll to top